Nebíčko

 

Doufali jsme, že tu rubriku nebudeme muset zavádět, alespoň ne brzo.

Bohužel, králíčci jsou křehká stvoření a ne všem bylo dáno do vínku pevné zdraví.

Ve středu 31.3.2010 nás opustil tříměsíční Elfíček, který s námi pobyl pouhých jedenáct dnů... ale i ty stačily, aby se stal miláčkem celé rodiny, v jejímž kruhu klidně a bez bolesti dodýchal... Tento drobeček prožil krátký, ale krásný život jak ve svém rodišti, tak s námi, byl vděčným mazlíčkem, který šel z náruče do náruče...