Chovatelská stanice Charmed je ve svém začátku: Našim cílem je patřit mezi zodpovědné chovatele, kteří při chovu králíčků myslí na zdravé potomstvo a pokusit se v rámci ZO ČSCH Brno - Židenice a Klubu chovatelů zakrslých teddy a teddy beránků o šlechtění černé barvy srsti těchto "králičích medvídků", pochopitelně s dalšími odpovídajícími znaky tohoto plemene.

To ale neznamená, že bychom na králíčky jiných barev zanevřeli - naopak: Těšíme se na každý zdravý přírůstek a každému králičímu miminku se v naší stanici dostane odpovídají (i veterinární) péče.

 

RODOKMENY ZAKRSLÝCH TEDDY KRÁLÍKŮ A TEDDY BERÁNKŮ

 

Upozorňujeme, že veškeré tzv. Průkazy původu, rodokmeny, výpisy.. vydáváné NEČLENY Českého svazu chovatelů a jím podřízeným Klubem Chovatelů zakrslých teddy králíků a zakrslých beránků jsou soukromými aktivitami fyzických osob, jejichž chovatelské aktivity nepodléhají žádné kontrole ani evidenci.

Vzhledem k tomu, že Český svaz chovatelů (je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra) může pro jedno plemeno sdružovat jen jeden klub, je Klub chovatelů zakrslých teddy králíků a teddy beránků jedinou oprávněnou organizací, jež může k vydávání rodokmenů užít znaky a razítko Českého svazu chovatelů. Tyto jsou chráněny ochrannou známkou.

V současné době klub vydává rodokmeny jen tetovaným králíkům určeným pro novošlechtění. Viz stránky klubu: https://zakrsly-teddy.webnode.cz/zadanka-rodokmen/

Naše chovatelská stanice začíná jako taková se hodlá do programu novošlechtění v barvě černé přihlásit v době, kdy budeme mít prokazatelné chovatelské úspěchy a dostatečný počet chovaných jedinců (minimum je deset).

Ačkoli je teddy prozatím neuznananým plemenem (obdobně jako u psů rozšířený pražský krysařík) je nejen možné, ale právě kvůli šlechtění žádoucí, aby nebyl nekontrolovaně množen. Zapsání jedinců do plemenářské knihy má mj. zabránit, aby nebyli připouštěni jedinci příbuzní a plemeno nezačalo degenerovat.

Naše stránky jsou určeny nejen novým majitelům teddy králíčků, ale všem, kteří teddy a další zakrslé králíčky chovají a přijdou jim vhod informace a rady ohledně celkové péče: Výběru a nákupu, ubytování, stravy, veterinární péče či přepravy ušáků: Podrobněji  v příslušných odkazech.

KLUB PŘÁTEL ZAKRSLÝCH TEDDY

jsme členy, banner na jeho stránky najdete v Úvodu